Vastgoed nieuws » Teulings: bouw daar waar grond duur is

Teulings: bouw daar waar grond duur is geschreven door op

De prijs van grond blijkt in het centrum van Amsterdam 200 keer hoger dan op het platteland van Oost-Groningen. Dit prijsverschil is tussen 1985 en 2007 meer dan verdubbeld. Dit stelde CPB-directeur prof. dr. Coen Teulings gisteren tijdens de Vastgoedlezing 2010 van de Amsterdam School of Real Estate.

In de stad liggen de lonen tot 10 procent hoger dan op het platteland. Het totale economische voordeel van het samenwonen en samenwerken in steden loopt op tot 340 miljard euro. Teulings betoogde in de lezing dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland. Het gaat om productiefactoren als de bereikbaarheid van werk (50 procent) en consumptieve voorzieningen, zoals podiumkunsten, winkels, een historische binnenstad en horeca (bij elkaar ook 50 procent).

Hij beveelt aan dat de financiering van lagere overheden een grondslag krijgt in grondprijsverschillen, omdat deze een weergave zijn van het gebruikersvoordeel van lokale publieke voorzieningen: ‘wie geniet, betaalt'. Grondprijzen in de stad zijn immers cruciaal voor het lokale overheidsbeleid. De beste manier om een gemeente te financieren is via een belasting op de waarde van grond. ‘Mensen zijn bereid om extra te betalen voor de nabijheid van voorzieningen. Dat komt tot uiting in hogere woningprijzen en kleinere percelen in de buurt van die voorzieningen. Dat is efficiënt. Optimaal lokaal beleid zou betekenen dat vaste kosten voor publieke voorzieningen, zoals theaters en treinstations uit de grondwaarde worden gefinancierd en de variabele kosten uit entreegelden.'

Desgevraagd meende Teulings dat steden die een canon (erfpacht) heffen in zekere zin al op die manier de waarde van grond verdisconteren in de gebruiksprijs. Daarnaast meent hij dat op dure locaties bouwen op gespannen voet staat met de regelmatig gehoorde wens op die plekken ook sociale woningbouw te realiseren. Ook toont het onderzoek, dat de titel Stad en Land kreeg, volgens de professor aan, dat de pogingen om perifere gebieden te ontwikkelen, door er rijksdiensten te vestigen, niet lukte. ‘Zodra de diensten werden geprivatiseerd, verlieten ze de regio om te kiezen voor de stedelijke omgeving.'

Bron: Vastgoedmarkt.nl