Vastgoed nieuws » Stadsgoed koopt Amsterdamse Damrak panden van Barazani

Stadsgoed koopt Amsterdamse Damrak panden van Barazani geschreven door op

AMSTERDAM - Stadsgoed heeft koopovereenkomsten gesloten voor alle 13 panden op het Damrak in Amsterdam die in handen zijn van de familie Barazani. Vier panden zijn inmiddels overgedragen aan Stadsgoed, de koopprijs hiervoor bedroeg ruim € 15 mln. Voor de overige panden gelden nog ontbindende voorwaarden als financiering. Directeur Ronald Wiggers van Stadsgoed verwacht in het najaar alle panden in handen te hebben.

Het gaat om de panden Damrak 23, 49, 50 en 51. Ieder pand bestaat uit ongeveer 400 à 500 m2. In de panden zijn souvenirwinkels, horeca, Hotel Damrak (op 49) en hotel De Korenaer (50) gevestigd. Stadsgoed, waarvan corporatie Stadgenoot 100% aandeelhouder is, krijgt de panden voor driekwart leeg opgeleverd. De exploitatie van de formules die erin gevestigd waren, vond met name plaats door familieleden van Barazani.

De panden zijn met eigen vermogen aangekocht. Wiggers: ‘We zijn in september 2007 begonnen met onderhandelen over de aankopen. We zijn tot een deal gekomen omdat we ook geluisterd hebben naar de belangen van de familie.' Voor de overige panden moet financiering bij de banken worden gezocht.
Stadsgoed voert inmiddels gesprekken voor een nieuwe invulling van de vier aangekochte panden. Gedacht wordt aan een andere hotelformule, woningen op de leegstaande verdiepingen en winkels in de plint.

Als Stadsgoed de 13 panden in bezit heeft, bezit de corporatiedochter een kwart van het Damrak. Wiggers: ‘We hebben al bijeenkomsten gehad met andere eigenaren om te kijken hoe we verder kunnen.' Uit het archief van PropertyNL blijkt dat eigenaren onder meer De Key, Amvest en Rabo Vastgoed (Beurs van Berlage) zijn, een aantal banken, een andere particuliere familie, Redevco (C&A) en corporaties De Key (andere panden) en Ymere. Partijen die eerder met plannen naar buiten kwamen voor het Damrak zoals IPMMC, ING Real Estate, Corio en Stable International hebben geen positie.

Volgens Wiggers gaan de plannen uit van het restaureren en herontwikkelen van de panden. ‘De uitingen op de gevels worden minder, de serres gaan weg, er komen nieuwe huurders in.' In het kader van de Rode Loper wordt de openbare ruimte door de gemeente aangepakt.

Eerder dan een grootschalig plan gelooft Wiggers voor dit soort plekken juist in micro-projectontwikkeling - het pand voor pand aanpakken. Samen met De Key en Ymere zijn de corporaties nu belangrijke eigenaren in het gebied. Over de aankoop van de panden en de vervolgstappen heeft Stadsgoed overleg gevoerd met het ministerie van Vrom.

Stadsgoed zal de panden in eigendom houden. Wiggers: ‘Duidelijk is dat de binnenstedelijke gebieden een voortdurende wisselwerking op elkaar hebben, zoals de Wallen dat op het Damrak hebben en vice versa.' Eerder kocht Stadsgoed op de Wallen 20 panden van Charles Geerts.