Vastgoed nieuws » JLL: Leegstandsverordening Amsterdam werkt niet

JLL: Leegstandsverordening Amsterdam werkt niet geschreven door op

De gemeenteraad van Amsterdam nam 27 januari de leegstandsmotie aan van de wethouders Van Poelgeest en Ossel om structurele leegstand van kantoren aan te pakken - desnoods door boetes op te leggen.

Volgens Jones Lang LaSalle werkt deze methode niet. ‘Ondersteunen is beter dan straffen en sloop is onontkoombaar.' De adviesorganisatie stelt waardering te hebben voor alle initiatieven die zijn gericht op leegstand aanpakken op de kantorenmarkt, maar betwijfelt of de leegstandsverordening wel het juiste signaal afgeeft. Zo zegt Jones Lang LaSalle dat het ondenkbaar is dat kantoorgebruikers worden gedwongen voor panden te kiezen juist nu de kwaliteit van de werkplek steeds belangrijker wordt.

Marijn Snijders, Jones Lang LaSalle Nederland: ‘Wij hebben ernstige twijfels over de effecten van deze verordening en vragen ons af of deze maatregel zal standhouden voor de rechter. We geloven in stimuleringsmaatregelen, zoals subsidies om gebouwen duurzaam te renoveren, financieringskortingen bij duurzame renovatie en investeringen in bestaande gebouwen financieel aantrekkelijker maken. Slooppremies en fiscale voordelen voor sloop zijn onontkoombaar als je het probleem echt wilt oplossen. Met deze leegstandsverordening wordt grof geschut ingezet en draaien uiteindelijk alleen de beleggers voor de gevolgen op. Overheid en markt hebben samen een verantwoordelijkheid om het gezamenlijk gecreëerde probleem op te lossen.'

Er is sprake van een overschot aan onverhuurbare vierkante meters kantoorruimte. ‘Er is te veel ruimte op de kantorenmarkt en vooral de marktpartijen hebben een belangrijke rol in om dit probleem op te lossen', stelt Snijders. ‘Zowel de markt als de overheid zijn de afgelopen jaren veroorzakers geweest van het probleem. De oplossing zal nu ook van beide kanten moeten komen. Wij vinden dat de overheid een rol moet spelen in het ruimtelijke ordeningsvraagstuk en dat de lokale overheid met concrete oplossingen moet komen in de vorm van zowel stimuleringsmaatregelen als beperkende maatregelen.'

Jones Lang LaSalle wijst erop dat de invoering van boetes een slecht signaal is naar buitenlandse investeerders die voor de kantorenmarkt een belangrijke rol spelen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl